Fujisan's Kyareng

Friday, January 22, 2021

Sukiyaki Song: Ue o Muite Arukoo

Sukiyaki Song: Ue o Muite Arukoo by Sakamoto Kyu

上を向いて歩こう

Let's walk looking up in the sky

So that the tears don't fall down on the ground

https://m.youtube.com/watch?v=C35DrtPlUbc#menu

བློ་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་བསྟན་ནས། མཉམ་དུ་གོམ་འགྲོས་བྱོས།

༡༽ བློ་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་བསྟན་ནས། མཉམ་དུ་གོམ་འགྲོས་བྱོས།  མིག་ཆུ་ས་ལ།  མ་ལྷུང་བའི་འབད་བརྩོན་བགྱིས།

སེམས་ལ་དྲན་བྱུང་། དཔྱིད་ཀྱི་ཉིན་དེ།   ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།

 

བློ་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་བསྟན་ནས། མཉམ་དུ་གོམ་འགྲོས་བྱོས།  གནམ་གྱི་སྐར་མ། འོད་ཆེམ་ཆེམ་གྲངས་ཀ་རྒྱག་བཞིན།

སེམས་ལ་དྲན་བྱུང་། དབྱར་གྱི་ཉེན་དེ།  ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།

སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དེ། སྤྲིན་གྱི་ཐོག་ལ།  སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱེད་དེ། གནམ་མཁའི་སྟེང་ལ།

 

༢༽ བློ་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་བསྟན་ནས། མཉམ་དུ་གོམ་འགྲོས་བྱོས།  མིག་ཆུ་ས་ལ།  མ་ལྷུང་བའི་འབད་བརྩོན་བགྱིས།

ངུ་བཞིན་ངུ་བཞིན། གོམ་འགྲོས་བྱས།  ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།

༼ཁ་ཤུ།  ཁ་ཤུ༽  ༼ཁ་ཤུ།  ཁ་ཤུ༽

སེམས་ལ་དྲན་བྱུང་། སྟོན་ཁའི་ཉིན་དེ།   ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།

སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ། སྐར་མའི་གྲིབ་ནག་ལ།  སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ། ཟླ་བའི་གྱི་གྲིབ་ནག་ལ།

 

༣༽ བློ་ཁ་ཡར་ཕྱོགས་བསྟན་ནས། མཉམ་དུ་གོམ་འགྲོས་བྱོས།   མིག་ཆུ་ས་ལ།  མ་ལྷུང་བའི་འབད་བརྩོན་བགྱིས།

ངུ་བཞིན་ངུ་བཞིན། གྲོམ་འགྲོས་བྱས།  ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།  ང་རང་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་མཚན་མོ།

 

གཞས་གདངས། ན་ཀཱ་མུ་ར་ཧ་ཅི་ད་ཡི།  གཞས་ཚིག ཨེ་ཨི་རོ་ཀུ་ས་ཀེ། ཉི་འོང་གཞས་པ། ས་ཀ་མོཊོ་ཀྱུ། བོད་སྒྱུར། ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།

No comments:

Post a Comment